Kategorie

Nasze sklepy

Informacje

BEZPIECZEŃSTWO

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH


Niniejszy Regulamin określa zasady stosowania kodów rabatowych w sklepie internetowym www.konigin.pl

 

I. Słowniczek pojęć używanych w Regulaminie:

 

Kod rabatowy - elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym www.konigin.pl prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki kwotowej naliczanej od wartości zamówienia (bez kosztów przesyłki);


Sprzedawca -
Konigin Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Centaura 27/25, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. NIP: 969-16-16-902, Regon: 363561898.


Klient / Użytkownik - osoba, która otrzymuje od Sprzedawcy w ramach promocji organizowanej przez Sklep lub indywidualnego porozumienia ze Sprzedawcą Kod rabatowy w zamian za dokonanie określonej czynności, np. zrobienie zakupów na określoną wartość;


Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.konigin.pl


Data ważności – data, do której można zrealizować kod rabatowy na stronie Konigin.pl i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu towarów;


Sklep - sklep internetowy Konigin.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowy www.konigin.pl;


Regulamin Sklepu – regulamin określający zasady sprzedaży towarów znajdujących się w sklepie internetowym Konigin.pl,


II. Warunki ogólne.


1. Sprzedawca zobowiązuje się do przekazania Klientowi Kodu rabatowego, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w sklepie internetowym, wszystkie produkty objęte kodami promocyjnymi na stronie www.konigin.pl , znajdują się pod koniec regulaminu.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

III. Zasady przekazania i korzystania z Kodu rabatowego.


1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie papierowej, przy zakupach na stronie internetowej
www.konigin.pl.
2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie.
3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu ”KUPONY” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.
4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. Kod rabatowy można wykorzystać wyłącznie przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami.
5. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
6. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

IV. Reklamacje i zwrot towarów.


Wszelkie reklamacje dotyczące wad towarów lub ich zwrotów przy zakupach z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Regulaminie sklepu.