Paski-z-kwasem-szczawiowym
  28,00 zł
  Filc-formatka-42cmx42cm-do-ocieplenia-ula-sklep-pszczelarski
   1,80 zł
   pokarm-z-pylkiem-1-kg
    11,81 zł
    Filc formatka 40 cm x 40 cm 1000g/m2
     4,79 zł
     Butelka-na-miod-mis
      82,25 zł

      Szanowni Państwo!

      Oficjalnie możemy przekazać informację, że rok pszczelarski 2024, a co za tym idzie dofinansowania w ramach "interwencji w sektorze pszczelarskim" już się rozpoczął.

      Najważniejsze informację:

      1. Wszystkie koszty poniesione w ramach zakupów urządzeń, usług itp. od dnia 16 października 2023 roku kwalifikowane będą do refundacji.
      2. Nabór wniosków zaczyna się od 20 listopada 2023 roku i potrwa do 18 stycznia 2024 roku.
      3. Pomoc zostanie udzielona w zakresie następujących sektorów:

      Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej

       Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na organizacji szkolenia o tematyce:
      1. prowadzenie gospodarki pasiecznej;
      2. choroby pszczół i ich zwalczanie oraz zapobieganie;
      3. biologia rodziny pszczelej;
      4. pożytki i produkty pszczele;
      5. marketing i pozycjonowanie na rynku produktów;
      6. ekonomika gospodarki pasiecznej;
      7. wędrowna gospodarka pasieczna;
      8. innej - o ile zakres szkolenia o tematyce innej niż powyższe nie przekracza 30% godzin szkoleniowych.

      Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych

      Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej:
      1. miodarek;
      2. odstojników;
      3. dekrystalizatorów
      4. stołów do odsklepiania plastrów;
      5. suszarek do suszenia obnóży pyłkowych;
      6. topiarek do wosku;
      7. urządzeń do kremowania miodu;
      8. refraktometrów;
      9. wózków ręcznych do transportu uli;
      10. wialni do pyłku;
      11. uli lub ich elementów;
      12. krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych;
      13. urządzeń do omiatania pszczół;
      14. poławiaczy pyłku;
      15. sprzętu do pozyskiwania pierzgi;
      16. wag pasiecznych;
      17. pakietów ramek ulowych;
      18. kamer cyfrowych/foto pułapek.

      Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi

      Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:
      1. produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych
      2. produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne wymienione w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej, o której mowa w art. 35 ust. 1 tego rozporządzenia.

      Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej

      Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej:
      1. przyczepa (laweta) do przewozu uli;
      2. urządzeń dźwigowych do załadunku i rozładunku uli;
      3. wag pasiecznych;
      4. elektryzatorów (pastuchów elektrycznych);
      5. lokalizatorów GPS uli;
      6. ładowarek, mini ładowarek oraz innych wózków samojezdnych umożliwiających załadunek i rozładunek uli.

      Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół

      Wnioski o przyznanie można składać na realizację operacji polegających na zakupie:
      1. matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez przedmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
      2. odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
      3. odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

      Wsparcie naukowo-badawcze

      Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na obsłudze i realizacji pracy naukowo-badawczej o tematyce związanej z:
      1. zdrowiem pszczół;
      2. jakością produktów pszczelich;
      3. innowacjami w gospodarce pasiecznej.

      Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacji miodów odmianowych

      Wnioski o przyznanie pomocy można składać na realizację operacji polegających na zakupie:
      1. analiz fizyko-chemicznych miodu, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 181 poz. 1773, z późn. zm.);
      2. analizy pyłkowej miodu.

      4. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

      5. Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/rok-pszczelarski-2024