Obdaruj bliską osobę drobnym upominkiem <3 walentynkowa oferta SPRAWDŹ 

Kategorie

Nasze sklepy

Informacje

BEZPIECZEŃSTWO

Całość treści zamieszczonych w niniejszej domenie stanowi własność Konigin Sp. z o.o., której przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe podlegające ochronie w oparciu o Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Wszystkie zawarte na stronach domeny materiały, artykuły lub elementy graficzne mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Konigin Sp. z o.o. 

Przetwarzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót lub rozpowszechnianie materiałów zawartych na stronach domeny Konigin jest zabronione.