Paski z kwasem szczawiowym
  28,00 zł
  Filc formatka 42cmx42cm
   1,80 zł
   Ciasto Honey Bee Pro 1kg
    11,81 zł
    Butelka miś (250g)
     82,25 zł
     Zakrętki do słoika , FI 82 (opak. 10 szt.)

      Regulamin sklepu internetowego

      § 1. O sklepie internetowym Konigin
      Sklep internetowy konigin.pl, działający pod adresem www.konigin.pl prowadzony jest przez Konigin Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Ku dołom 8, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. NIP: 969-16-16-902, Regon: 363561898.

      § 2. Opisy produktów
      Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym konigin.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg kategorii produktów lub wg producentów.

      § 3. Ceny
      Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Konigin.pl wyrażone są w złotych polskich (PLN)


      § 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

      1. Zamówienia w sklepie internetowym Konigin.pl przyjmowane są poprzez stronę www.konigin.pl i realizowane według kolejności ich składania.
      2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
      3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Konigin zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Konigin (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
      4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
      5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.
      6. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

      § 5. Czas realizacji zamówienia

      1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: Kuriera GLS, RABEN lub Paczkomaty InPost.
      2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru oraz dostępności i wynosi od 2 do 90 dni.
      3. Czas dostarczenia przesyłki w przypadku jej dostępności:
       1. GLS - (na terenie Polski) do 48 godziny w dni robocze
       2. RABEN (na terenie Polski ) 48 godziny w dni robocze

      § 6. Sposoby płatności

      1. Konigin oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
       1. gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru). Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 5.500 zł brutto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Konigin Faktury lub FakturyProforma)
       2. gotówką przy odbiorze towaru w magazynie Konigin.
       3. przelewem bankowym (na podstawie wystawionej wcześniej przez Konigin Faktury lub Faktury Proforma). Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej)

      § 7. Dostawa

      1. Zamówione produkty dostarczamy na terenie Polski za pośrednictwem:
       1. GLS;
       2. Raben (palety)
      2. Koszt przesyłki zależy od spedytora oraz wartości zamówienia. 


      § 8. Rezygnacja z zamówienia
      W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres info@konigin.pl. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta.


      § 9. Odstąpienie od umowy. Zwroty. 

      1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Konigin nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów np. związanych z kosztem wysyłki. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. 
      2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta)  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
      3. Konigin ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Konigin może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
      4. Ze względu na gabaryty i wagę towaru, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztą. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
      5. Konigin dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
      6. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Konigin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
      7. Towar należy zwrócić na adres

      Konigin Sp z o.o.

      44-100 Gliwice

      Ku dołom 8

       

      1. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Konigin ma zwrócić zapłatę.

      § 10. Reklamacje

      1. Konigin zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
      2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 ? 576.
      3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
      4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
       1. wymiany towaru na nowy;
       2. naprawy towaru;
       3. obniżenia ceny;
       4. odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
      5. Wybór żądania zależy od Klienta. Konigin może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
       1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
       2. charakter wady istotna czy nieistotna;
       3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
      6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Konigin może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
       1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Konigin
       2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
      7. Konigin może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
      8. Konigin musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Konigin nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
      9. Konigin odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Konigin musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
      10. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego  zgłoszenia reklamacji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.konigin.pl/kontakt mailowo na adres info@konigin.pl lub pisemnie na adres Konigin. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
      11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
       1. naprawy towaru,
       2. wymiany towaru na nowy,
       3. obniżenia ceny towaru,
       4. to na Konigin spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
      12. Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Konigin Sp. z o.o., ul. Ku dołom 8, 44-100 Gliwice, z dopiskiem "REKLAMACJA" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w magazynie Konigin, w którym dokonano odbioru towaru.
      13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Konigin.
      14. Konigin wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami  prawa cywilnego (art. 558 k.c.).


      § 11. Dane osobowe

      1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego konigin.pl w związku z zakupami jest Konigin Sp. z o.o. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
      2. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


      § 12. Postanowienia końcowe

      1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
      2. Konigin zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie konigin.pl. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Konigin o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.


      § 13. Dane kontaktowe

      Konigin Sp. z o.o., ul.Ku dołom 8, 44-100 Gliwice

      E-mail: info@konigin.pl

      § 14. Konto bankowe
      Nr rachunku 32 2490 0005 0000 4520 4869 8099

      (numer konta bankowego należy wpisywać bez spacji).

      Nazwa Banku: Alior Bank SA

       

      Suszarka do pyłku Dekrystalizator

      - GLASBORD

      Urządzenia wyposażone są w światło LED. Wszystkie modele posiadają izolowane ścianki styropianem. Elementy grzewcze i wentylatory są umieszczone z boku urządzenia, aby zoptymalizować wydajność procesu suszenia. Ciepłe powietrze krąży równomiernie po każdej szufladzie.

      SPRAWDŹ

      SPRAWDŹ

      - STAL NIERDZEWNA

      SIATKI DO BUDOWY ULI

      SPRAWDŹ

      Siatka produkowana według normy DIN 791. Zapewnia odpowiednią wentylację, hamując tym samym rozwój pleśni. Siatka pozwala kontrolować warozę.Odpowiednie walcowanie sprawia, iż jest bezpieczna dla pszczół.

      OCYNK

      ALUMINIUM

      STAL NIERDZEWNA

      DOSTĘPNE FORMATY - MM

      360,370,420,440,460 x 10 METRÓW BIEŻĄCYCH

      DX51D+Z275

      1050AH24

      AISI 304L

      SPRAWDŹ

      Stoły do odsklepiania Konigin łączą w sobie walory estetyczne i niebywałą funkcjonalność. Zdaniem wielu, to po prostu najładniejsze tego typu produkty na rynku. Dzięki swej konstrukcji są też uniwersalne. Można je wykorzystywać do przygotowywania do ekstrakcji plastrów o różnych wymiarach.

      5,0

      STOŁY DO ODSKLEPIANIA PLASTRÓW